Søren Nielsen II
Født: 1-4-1853 i Risby
Død: 2-1-1922
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Søren Nielsen blev hønsekræmmer som sin far, men avancerede hurtigt til billetgrosserer, omrejsende karussel-ejer og festarrangør. Han var oprindelig markedsgøgler og en af Dyrehavsbakkens matadorer, men da filmen dukkede op som ny indtægtskilde, begyndte han - lige som flere af kollegerne fra Bakken - indenfor denne branche. Han åbnede i 1905 biografen "Biorama" (senere Triangel Teatret) og oprettede de følgende år ialt 16 biografer i ind- og udland, bl.a. i Holland og Norge. Endvidere grundlagde han filmselskabet Biorama i 1909, der i 1912 skiftede navn til Filmfabriken Skandinavien, i hvilket Jørgen Lund var hans kunstneriske konsulent og medarbejder. Han producerede bl.a. "Fra Storstadens dyb" (1910), "København ved nat" (1910) og "Bukseskørtet" (1911). Men da det efterhånden viste sig at filmoptagelser krævede en større økonomisk indsats end den som den forsigtige Søren Nielsen ønskede at præstere, trak han sig tilbage fra denne del af virksomheden og ophørte som producent i 1917. Søren Nielsen var også billetgrosserer og medindehaver af den store teaterbilletforretning i Lille Kongensgade. Desuden havde han også et filmudlejningsbureau Biorama, ligesom han var indehaver af Østerbros Biografteater på Trianglen. Dets gunstige beliggenhed skaffede ham betydelige indtægter og han udfoldede en ikke ringe velgørenhed i Østerbros fattigere kvarterer.