Gerhard Rasmussen
Født: 17-7-1905 i København
Død: 18-10-1968 (63 år)
Gravsted: Jerne Kirkegård, Esbjerg

Biografi
Niels Gerhard Rasmussen var søn af pakhusmester Niels Marius Rasmussen (død 1964) og hustru Anna Margrethe Rasmussen, født Christensen. Han blev student fra Esbjerg i 1924 og tog sin embedseksamen som cand.theol. i 1930. Efter tre år som sekretær i missionsarbejdet i Mellemøsten blev han sognepræst først i Lomborg, senere ved Kildevældskirken i København. Efter 20 år ved denne kirke rejste han til refugiet Fuglsang på Lolland som forstander. Ved siden af sin præstegerning fik Gerhard Rasmussen tid til at skrive en række litterære værker. Han debuterede som forfatter i 1936 med romanen "I morgen er det sidste dag". Umiddelbart efter anden verdenskrig stiftede Gerhard Rasmussen en forening, der skulle slå bro mellem filmens og kirkens verden. I mange år var foreningen kendt for sit månedsblad "Kirke og Film", hvor alle nye film i de danske biografer blev anmeldt. Bladet opnåede i 1970-erne en meget høj kvalitet – og skiftede navn til "Film 70". Bladet mistede opbakning da de kristne holdninger smuldrede og bladet blev lukket i 1975. Nogle af bladets medarbejdere fortsatte en tid hos filmmagasinet "Levende Billeder". Gerhard Rasmussen skrev sin bedst kendte bog - den betydningsfulde roman "Det sande ansigt" i 1950. Filmmanuskriptet til "Det sande ansigt" blev skrevet af Johannes Allen og filmatiseret i 1951. Instruktionen stod Bodil Ipsen og Lau Lauritzen jun. for. Filmen blev kåret med en Bodil i 1952 som årets bedste danske film. I 1955 udkom "Kaptajnen behøver ingen orlov", som blev solgt til filmatisering og dramatisering i en række lande og i 1958 "Tilfældet Max Colbert". Også som oversætter blev Gerhard Rasmussen uhyre værdsat og han dramatiserede arbejder til teatre. Gerhard Rasmussen fungerede både som manuskriptforfatter og producer til flere børnefilm, bl.a. med titler som "Hanne ville gerne hjælpe", og "Fire fjollede Fanøbørn". Senere deltog Rasmussen i en filmkonference i England, hvor han så en række film, som senere indgik i Felix Films udlejning. Gerhard Rasmussen blev gift den 6. juni 1931 med Dagny Cecilie Andersen (13-02-1904)


Har arbejdet med følgende 1 film:
Det sande ansigt (1951)Efter roman af