Carl Ferdinand Fischer
Født: 18-10-1879 i Grenaa
Død: 16-12-1957
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro (fællesgrav)

Biografi
Carl Ferdinand Fischer var fra 1905 fotograf i Århus og blev fotograf hos Nordisk Film 1913-1916. Fra foråret 1917 var han engageret til Valdemar Psilanders selskab og drog derefter til Tyskland for at arbejde for Urban Gad og Einar Zangenberg. Han vendte tilbage til Danmark omkring 1920. Indtil 1915 optog Carl Ferdinand Fischer fortrinsvis filmfarcer, hvorefter hans bror Hugo Fischer overtog arbejdet med denne type film. Efter 1920 ophørte han som filmfotograf og blev igen almindelig fotograf.