Laurids Bruun
Født: 25-6-1864 i Odense
Død: 5-11-1935
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Biografi
Laurids Valdemar Bruun, forfatter, var søn af vandbygningsingeniør C. G. Bruun (1829–94) og Johanne D. Boeck (1835–1921). Han blev student fra Borgerdydskolen i København i 1881 og tog i 1888 statsvidenskabelig embedseksamen. Samme år blev han ansat i Statistisk bureau. Han blev fuldmægtig i 1896, men tog samme år sin afsked. Året før havde han udsendt Officiel Statistik hvor han angreb bureauets virksomhed. Herefter levede han som fri forfatter og debuterede 1885 med en fortælling i Tilskueren og året efter udkom hans første bog "Historier". Men hverken denne eller de nærmest følgende vakte synderlig opmærksomhed. Først med "Rejsefærd" i 1899, "Renaissance" i 1900 og nutidsromanen "Kronen" i 1902 nåede han at få tag i det store publikum. Senere fulgte en imponerende lang række bøger, bl.a. "Alle Synderes Konge", "Absalons Saga", "Hejmers Harpe", "Kong Frode" og "Den signede Død". Et skuespil "Livets Frugter" blev ikke opført, men derimod opførtes en dramatisering af "Pan" på Det Kongelige Teater i 1907. Laurids Bruun fik i 1904 det Ancherske Legat. Han blev gift den 16. september 1890 i København med Hildur Maria Ley (11-06-1872 - 17-07-1934). Ægteskabet blev opløst i 1917, hvorefter han blev gift den 26. november 1921 på Frederiksberg med Caroline Marguerite Ley (29-01-1874 - 15-10-1954), som var søster til den første hustru.