Thomas Andersson


Har medvirket i følgende 1 film:
Far til fire - tilbage til naturen (2011)Skovkarl

Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Begær, lighed og broderskab (1990) 1 Christian som barn

Har arbejdet med følgende 1 film:
Profetia (2009)Arrangeret musikken