Hanne Aagesen
Født: 11-1-1933 i København
Død: 18-3-2016
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Hanne Grete Vagn Aagesen, senere gift Nielsen, der var datter af lektor Richard Vagn Aagesen og hustru Grethe Sonja Andersen, optrådte allerede som barn med sang i radioen og i 1952 spillede hun gennem 8 måneder en ung pige i klosterskolen i "Frk. Nitouche" på Folketeatret. Hun valgte dog ægteskabet frem for en skuespillerkarriere - og det fik Ove Sprogøe til overfor kollegaen Angelo Bruun ironisk at bemærke "og hende kunne jeg have gjort til en stor skuespiller, hvis hun ikke skulle samle på udstyr". Hanne Aagesen var i 1954 ansat på et sagførerkontor og tog samtidig sangundervisning hos sangpædagogen Sylvia Schierbeck. Da filminstruktøren Carl Th. Dreyer en dag spurgte sangpædagogen - om hun ikke kendte en ung pige blev Hanne Aagesen anbefalet og kom derefter til samtale på Palladium i Hellerup sammen med ca. 20 andre. Rundt omkring et bord skulle de på skift sige replikker, mens de blev filmet. Hanne Aagesen blev derefter den 23. juni 1954 ansat på kontrakt med 50 kr. pr. spilledag til rollen som Karen i Carl Th. Dreyer's store film "Ordet", især fordi Dreyer fandt hende "dejlig naturlig". Optagelserne foregik for hendes vedkommende udelukkende på atelieret i Hellerup. Hun erindrede bl.a. at scenen, hvor barnet får sin onkel til at opvække den døde kvinde, blev optaget om aftenen og at hun efter optagelsen blev kørt hjem til Frederiksberg i taxa sammen med Carl Th. Dreyer og Emil Hass Christensen. Efter premieren blev begivenheden og hendes 22-års-fødselsdag fejret i det frederiksbergske hjem. Som et minde om optagelserne opbevarede Hanne Nielsen en scrapbog med billeder og udklip og med autografer af alle skuespillerne. Iøvrigt fik hun af Carl Th. Dreyer tilbudt en stilling som hans sekretær, men afstod herfra, da det kun var en stilling på halv tid. Efter sit giftermål den 2. juli 1955 i Frederiksberg Kirke med juristen Erik Allan Nielsen (16-11-1932 - 06-06-2017), senere kontorchef i Kommunernes Landsforening, læste Hanne Nielsen til lærer og var gennem mange år ansat på Egebjergskolen i Ballerup indtil hun i 1999 trak sig tilbage. I sine sidste år havde hun stor glæde af sine 6 børnebørn og nød sit otium bl.a. i sommerhuset i Tisvilde.


Har medvirket i følgende 1 film:
Ordet (1955)Karen, tjenestepige