Knud Rasmussen II
Født: 7-6-1879 i Jakobshavn, Grønland
Død: 21-12-1933
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Biografi
Knud Johan Viktor Rasmussen, polarforsker, var søn af en grønlandsmissionær og kom tolv år gammel til København, hvor han blev student i 1898. I årene 1902-04 deltog han i den litterære grønlandsekspedition under Mylius Erichsen. Efter endnu et par ekspeditioner grundlagde han i 1910 polarstationen Thule, de 1912 til 1933 var base for 1.-7. Thule-ekspedition med indsamling af ca. 16.000 genstande til Nationalmuseets etnografiske afdeling. Knud Rasmussen skrev skøn- og faglitterære bøger og gengav eskimoiske sange og sagn bl.a. "Min rejsedagbog", "Myter og sagn på Grønland", "Den store slæderejse" og det videnskabelige hovedværk "Intellectual Culture of the Hudson Bay Eskimos". Knud Rasmussens enke Dagmar Rasmussen (10-08-1882 - 20-04-1965), der blev gift med sin mand i 1908, var datter af entreprenør, senere folketingsmand, etatsråd Niels Andersen.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Palos brudefærd (1934)Manuskript

Bøger om Knud Rasmussen II:
Knud Rasmussen af Thomas Thomsen