Nadim Mahmoud


Har medvirket i følgende 1 film:
Kald mig bare Aksel (2002)Mustafa

Har lagt stemme til følgende 2 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Rio (2011)Fernando
Rio 2 (2014)Fernando