Hasse Langhoff
Født: 4-2-1944 (79 år) i Frederiksberg

Biografi
Hasse Worm Langhoff kom med i et par filmroller, som han fik gennem sin far, der optrådte som fotomodel og statist. Han boede dengang med familien tæt på Flamingo Studie i Nærum og Hasse Langhoff, der havde sin skolegang i Lyngby, husker at det var stort, når man i taxa blev hentet til filmoptagelse og siden kørt tilbage til skolen. "Så var man noget ved musikken". I filmen "Frihedens pris" spillede han som statist med i et par scener, hvor Hipo'er kommer kørende rundt om et hjørne. Senere fik han en lidt større rolle som en af gøngerne i filmen "Gøngehøvdingen" fra 1961. Nogle filmoptagelser foregik i skovene omkring Nærum og udramatisk var det ikke, når den lokale skovfoged skulle fælde et træ lige foran den svenske invasion. Hasse Langhoff husker at Dirch Passer, der i filmen spillede Ib, må have været bomstærk, når han kunne tage en knægt på nakken og løbe op af en stejl skrænt. Efter on location-optagelser kørte filmholdet tilbage til kantinen på filmatelieret, hvor man dog sjældent fik stillet mere end den værste sult, idet Dirch Passer hele tiden underholdt, så selskabet var ved at få maden galt i halsen. Under de udendørs filmoptagelser måtte publikum holde sig bag den foretagne afspærring, men Hasse Langhoff husker at Dirch Passer - når der var pause - altid beredvilligt stillede sig op af sin engelske bil, tog en blok frem og udbrød: "Så er der autografer". Hasse Langhoff har livet igennem været beskæftiget med markedsføring og har bl.a. gennem 24 år arbejdet i den kommercielle afdeling i Politiken indtil han i 2007 gik på pension.


Har medvirket i følgende 2 film:
Frihedens pris (1960)Tilskuer, da hipo kører rundt om hjørne
Gøngehøvdingen (1961)Gønge