Marian Wendelbo
Født: 26-2-1967 i Århus

Biografi
Marian Wendelbo gik på Forældreskolen i Aarhus, da hun tilligemed filmens Søren Roland og filmens Lene blev udvalgt til rollerne i Nils Malmros' film "Kundskabens træ". Hun husker stadig, hvor svært hun havde ved i en af filmens scener at skulle sige sætningen "Vi kan da bare danse med lukkede øjne". Hun medvirkede ikke i andre filmproduktioner end denne. Marian Wendelbo, der senere fik en kontoruddannelse indenfor eksport, blev i december 2010 ansat som sagsbehandler i folkeregistret på Aarhus Rådhus. Gennem de seneste 4 år har hun i særlige tilfælde holdt foredrag om filmen på især de private skoler i Aarhus-området. Det sker således med mellemrum at hun bliver opfordret hertil ved pubertetsproblemer og problemer med mobning i klasserne.


Har medvirket i følgende 1 film:
Kundskabens træ (1981)Elisabeth