Ove Nyholm II


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Maribo Sommerteater 1930