Kasper Fønss Stilling


Har lagt stemme til følgende 2 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Fuglekrigen i Kanøfleskoven (1990)Ingolf
Aberne og det hemmelige våben (1995)Dixie