Michael Bo Clasen
Født: 15-12-1948 (75 år) i København

Biografi
Michael Bo Clasen tog nysproglig studentereksamen fra Bagsværd Gymnasium i 1969 og blev lærer fra København Dag- og Aftenseminarium i 1973. I årene 1973-83 var han lærer på Vipperød Skole, hvor han tillige var skolebibliotekar fra 1976. I nogle år levede han af at optræde som skuespiller. Han medvirkede bl.a. 1983-84 i stykkerne "Hekseskræk" og "Bare en enkelt" på Teatergruppen Skifteholdet og 1984-86 i "Af mudder er du kommet" og "Frøken Flegmands overskæg" på Holbæk Egnsteater. Derudover var han i 1983 skuespiller i MenyRevy på kroen Aulbjerghus ved Gelsted på Fyn og i de følgende to år i Skuldelev Revy på Skuldelev Kro. Michael Clasen er forfatter til flere teaterstykker og har skrevet ungdomsromanen "Blodhævn", der udkom i 1989. Desuden har han skrevet revytekster til flere professionelle revyer, bl.a. Randers, Skuldelev og Tivoli. Senere havde han i årene 1984-91 forskellige ansættelser som dramapædagogisk underviser og konsulent ved folke-, efter- og gymnasieskoler samt på Holbæk Seminarium. I årene fra 1986 til 1987 medvirkede han på TV i Annette Pilmars DR-børnefilm "Bullers vækkeur" og havde filmroller i Erik Clausens "Manden i månen" og i "Hodja fra Pjort". I den endelige version af af den sidstnævnte film var de fleste af de scener som han medvirkede i dog klippet fra. I årene fra 1987 til 1990 var han lærer ved Bjergmarkskolen i Holbæk kommune og fra 1990 til 1992 faglærer ved AMU Center Vig i Odsherred. Michael Clasen havde fra 1990 til 1995 iscenesættelsesopgaver - og var dybt engageret i tre lokale historiske egnsspil, som arrangeredes af Vipperød Musik- og Teaterforening. Siden 1992 havde han forskellige jobs bl.a. ved Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk og lærerstillinger ved henholdsvis Ugerløse Skole og Nr. Jernløse skole indtil han på grund af sygdom måtte gå på invalidepension i 2001.


Har medvirket i følgende 2 film:
Hodja fra Pjort (1985)Købmanden
Manden i månen (1986)Fængselsfunktionær

Har medvirket i følgende 6 revyer:
Aulbjerghus Gæstgiveri, Gelsted 1983
Kongsted Møllekro, Vipperød 1980 1981 1982
Skuldelev Revyen 1984 1985

Har arbejdet med følgende 6 revyer:
Møllevitten 1980 (1980)Tekst
Møllevitten tur/retur (1981)Tekst
Møllevitten - det er dansk (1982)Tekst
MenyRevy (1983)Tekst
Et gok i nø'n (1984)Tekst
Skuldelev Revyen (1985)Tekst

Link til yderligere info:
http://mclasen.dk/