Kim Larsen II


Har medvirket i følgende 1 film:
Du er ikke alene (1978) 

Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Familien Krahne (1982) 9