Nicolaj Vilstrup


Har lagt stemme til følgende 1 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Trællene (1978)