Jesper Schou


Har lagt stemme til følgende 1 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Strit og Stumme (1987)Stumme