Zanny Petersen
Født: 20-5-1892 i København
Død: 7-11-1976 (84 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Biografi
Zanny Christiane Petersen, der var datter af malermester Herman Petersen og hustru Minna Rasmussen, forlod som 16-årig Komtesse Moltkes skole for at komme til teatret. Hendes første sceneoptræden var muligvis på Dagmarteatret i sæsonen 1910/1911, hvor hun spillede fru Bellume i "Madama Sans-Gêne". Hun læste hos Peter Jerndorff og blev i 1911 optaget og uddannet som skuespillerinde på Det kgl. Teaters elevskole. Hun debuterede i 1913 som Agnete i "Elverhøj". Herefter havde hun engagement ved Det ny Teater i sæsonerne 1912/13 og 1913/14, hvor hun debuterede som modellen Trilby O'Ferral i "Trilby" i 1913. Under sin teateruddannelse arbejdede hun som statist ved Nordisk Films Kompagni og fik snart større roller. Ved siden af filmarbejdet turnerede hun med Anton Verdiers og Otto Jacobsens selskaber. Hun debuterede på film i "Damernes Blad" og fik sin første større rolle i "Ekspeditricen". I 1914 indspillede hun fire film hos Filmfabriken Danmark. Indtil 1917 medvirkede hun i over 40 film for Nordisk bl.a. "Opiumsdrømmen", "Pax Æterna" og "Himmelskibet". Hun var teater- og filmskuespillerinde i årene 1909-1922. Da Nordisk Films Kompagni i august 1917 opsagde kontrakten med 60 skuespillere på baggrund af krigsforholdene blev hun sammen med bl.a. Philip Bech og Alf Blütecher opsagt med virkning fra 15. september 1917. De tre anlagde den 9. oktober 1917 sag mod Nordisk for uberettiget opsigelse og fik i april 1918 tilkendt gage for den resterende kontraktperiode. Efterfølgende blev hun engageret til en rolle i Carl Th. Dreyers film "Præsidenten". I 1922 havde hun sit sidste sceneengagement hos Frede Skaarup ved Det lille Teater. Hun blev den 13. oktober 1922 gift i Humlebæk med lægen Poul Jacob Ernst (08-09-1893 - 21-04-1964) og opgav dermed sin karriere. Parret fik i midten af 1930erne en religiøs åbenbaring og åbnede deres hjem for socialt-religiøst arbejde, gennem hvilket de bl.a. blev værger for fængselsfanger. Zanny Petersen tog derefter afstand fra sit tidligere virke som skuespillerinde.