Ejgil Bank Olesen
Født: 29-12-1954 (66 år)

Biografi
Ejgil Bank Olesen, der voksede op ved den vestjyske by Vorgod, blev cand. theol. fra Københavns Universitet i 1984 og blev straks efter ordineret i Skt. Peders Kirke i Slagelse. Han var konstituere kirkebogsførende sognepræst i Solrød, men blev i 1985 sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København. Her blev han den 15. december 2001 ansat som Holmens provst og orlogsprovst med ansvar for den kirkelige betjening af søværnet. Ejgil Bank Olesen har bl.a. deltaget i sejladser og togter i ind- og udland med et bredt udsnit af søværnets skibe, herunder ikke mindst fredsbevarende opgaver med korvetten "Olfert Fischer" i Den Persiske Golf 1990-91 og i Adriaterhavet 1993 og 1995. Han har også undervist på Søværnets Grundskole i Auderød i Nordsjælland, på Søværnets talsmandskurser og Officersskole. Desuden har han i en årrække været aktiv som formand i Menighedernes Daginstitutioner og har været med til at synliggøre organisationen, blandt andet ved at få prinsesse Alexandra tilknyttet som protektor. Han er gift med sognepræst Solveig Lentz, som er præst i Dragør og St. Magleby Sogne.


Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Kald mig Liva (1992) 1 Præst