Zun Zimmermann


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Der var engang (1922)