Laurids Skands
Født: 4-5-1885 i Skandse Mølle, Kristrup ved Randers
Død: 15-10-1934
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Biografi
Laurits (Laurids) Kristian Skands Larsen var søn af møllebygger Søren Larsen og hustru Pederlene Pedersen. Han var skuespiller, oplæser, filmforfatter og konsulent for Nordisk Film Co. Laurids Skands blev uddannet som maskinkonstruktør og debuterede som novellist i 1903. Han var een af dansk stumfilms mest produktive manuskriptforfattere og en af de mest ferme tilrettelæggere af litterære forlæg. Skands var ansat som dramaturg ved Nordisk Films Kompagni i 1912-13 og var i årene 1913-15 litterær konsulent og manuskriptforfatter hos A/S Dansk Biograf Compagni. Til Filmfabriken Danmark leverede han 1914 manuskriptet til "Kvinder". I 1915-16 virkede han ved Kinografen, hvor han instruerede "Under Galgen" og "Gloria". Han skrev endvidere flere manuskripter til Kinografen bl.a. "Skildpadden", som han tillige instruerede og "Uden for loven" (1916), hvor han selv havde en rolle. Fra 1915-16 leverede han fortsat manuskripter til Nordisk Films Kompagni, hvor han også co-forfattede A.W. Sandbers "Klovnen". I årene 1916-17 skrev han et par manuskripter til A/S Alhambra bl.a. "Den forelskede Gullash-Baron" i egen instruktion. I 1919 stod han bag manuskripterne til "Jeftas dotter" og "En ung mans väg" og var det samme år engageret ved svensk Palladium, hvor han i 1919 skrev "Ödets redskap". I 1919 vendte Laurids Skands tilbage til Nordisk, hvor han atter indgik i et samarbejde med A.W. Sandberg som manuskriptforfatter. Ud over en række originalmanuskripter tilrettelagde Skands de næste år flere Dickensromaner til Sandbergs filmatiseringer - "Vor fælles ven", "Store Forventninger" og "David Copperfield". Efter realiseringen af hans manuskript til "Morænen" gik samarbejdet med Sandberg i stykker og hans virke ved filmen blev derefter sporadisk. Han forfattede og instruerede for Palladium "Livets Karneval" og i 1925 skrev han manuskriptet til "Grænsefolket". Endvidere co-forfattede han sammen med Helge Bangsted manuskriptet til den dansk-norske film "Eskimo". Sideløbende med filmarbejdet var Laurids Skands fra 1913 til 1928 leveringsdygtig i tekster til flere revyer bl.a. til Osborne, Riddersalen, Røde Kro, Paladsrevyen, Co-optimisterne og andre, ligesom han skrev et par folkekomedier til Sønderbros Teater. Fra 1916 forfattede han Svaabæk-monologer til Alfred Arnbak, der sidenhen blev filmatiseret som "Seminarist Svaabæk". Efter tonefilmens fremkomst forsøgte han sig uden større held som dramatisk forfatter. I 1932 var han en syg mand på grund af sukkersyge, et voksende hjerte kombineret med 100 daglige cigaretter og et umådeholdent alkoholforbrug. Frem til sin død skrev han noveller og andet til aviser, ugeblade og litterære magasiner og andre der ville aftage. Han blev gift i 1913 med den norske skuespillerinde Lilly Bergliot Skands, født Duun (1911-1893 - 23-07-1942). Ægteskabet blev opløst.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Udenfor Loven (1916) 

Har arbejdet med følgende 1 film:
Eskimo (1930)Manuskript

Har arbejdet med følgende 6 revyer:
Tidens børn (1917)Tekst
Dampen oppe (1918)Tekst
Kasino Sommerrevy (1919)Tekst
Poppedrengen (1919)Tekst
Trompeten (1923)Tekst
Ny ungdom (1925)Tekst