Miszi Frederiksen


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Smil og taarer (1923)