Henrik Scharling
Født: 3-5-1836 i København
Død: 6-6-1920
Gravsted: Assistens Kirkegård - Nørrebro - Kbh

Biografi
Carl Henrik Scharling, teolog og forfatter, var søn af C.E. Scharling og bror til W. Scharling. I 1867 blev Henrik Scharling docent i teologi ved Københavns Universitet og var 1870-1916 professor i etik og religionsfilosofi samme sted. Han polemiserede energisk imod såvel samtidens kulturradikale strømninger som grundtvigianisme og missionske vækkelser. Universitetspolitisk indtog han ofte særstandpunkter og fremstod sine sidste mange år som et levn fra en svunden tid. Blandt hans vigtigste bøger er "Menneskehed og Kristendom", "Christelig Sædelære efter evangelisk-luthersk Opfattelse" og "Dogmatikens historiske Forudsætninger". Siden Scharlings ungdom løb en skønlitterær linje gennem forfatterskabet. Hans berømteste roman, juleeventyret "Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard", som han fik inspirationen til, da han sejlede på Nilen, blev i 1934 filmatiseret som den kendte julefilm "Nøddebo Præstegård". Julefablen blev i første omgang udsendt 1862 under pseudonym.


Har arbejdet med følgende 2 film:
Nøddebo Præstegaard - 1934 (1934)Efter roman af
Nøddebo Præstegaard - 1974 (1974)Efter roman af