Svend Aakjær
Født: 20-1-1894 i København
Død: 12-1-1963
Gravsted: Fly Kirkegård v/ Skive

Biografi
Svend Bregendahl Aakjær, der var søn af forfatteren Jeppe Aakjær og forfatter Marie Bregendahl (1867-1940), voksede efter forældrenes skilsmisse op hos moderen i København. Han blev student i 1912 og cand.mag. i engelsk, tysk og dansk i 1921. Allerede i sin studietid arbejdede Svend Aakjær ved redaktionen af Ordbog over det danske Sprog og ved stednavneudvalget. I 1921 blev han knyttet til Rigsarkivet, hvor han i 1924 udnævntes til arkivar. I 1929 udnævntes han til leder af landsarkivet i Viborg, hvorfra han i 1945 flyttede til stadsarkivet i København. Senere blev han i 1956 rigsarkivar og beklædte denne post til sin død. Der foreligger et stort kulturhistorisk forfatterskab fra hans hånd og han opnåede at blive æresdoktor i 1958 ved Lunds Universitet. Svend Aakjær var af uddannelse filolog og arbejdede sig i sit videnskabelige forfatterskab herfra over i egentlige historiske arbejdsfelter hvor særlig bebyggelses- og den ældste landbrugshistorie blev hans foretrukne område. Han blev gift den 19. december 1922 i København med lærer Mette Kathrine Nielsen (f. 22-06-1896)


Har arbejdet med følgende 1 film:
Livet paa Hegnsgaard (1938)Manuskript konsulent