Vennelyst Teater Århus

Århus i Films (1910)
Stjerner og Striber (1911)
Vennelyst Sommer revu (1912)
Århus, er du vågen? (1913)
Hurra - vi er med (1914)
Den lille storstad (1915)
Der er nogen, der kan (1916)
Det ved hele verden (1917)
Vore egne rødgardister (1918)
Som by så bager (1919)
Sommerrevy (1920)
Sommerrevy (1921)
Århus Sommerrevy (1922)
Op og ned (1923)
Vennelyst-Revyen (1925)
Vennelyst Revyen (1926)
Cirkus i by (1927)
Vennelyst Sommerrevy (1927)
Har De set - ? (1928)
p.T. Vennelyst-revyen (1929)
Vennelyst-revyen (1930)
Vi spørger - osse (1931)
Vennelyst Sommerrevy (1932)
Vennelyst forårsrevy (1932)
Rytme (1933)
Revy-oratorium på 2 timer (1934)
Tempo (1935)
Revyen 1936 (1936)
Vennelyst Revyen 1937 (1937)
Aarhus revyen (1939)
Vennelyst revyen (1941)
De kan tænke Dem til resten (1943)
Vennelystrevyen (1946)