A.B.C. revyerne
Forargelsens sommerhus
1950

Beskrivelse
Idet Dirch Passer afløser Ove Sprogøe bliver der lavet et nyt program.

Blev overført til Allé Scenen den 16. august.