Thorleif Lund
Født: 7-6-1880 i Stavanger, Norge
Død: 30-6-1956 (76 år)
Gravsted: Gentofte Kirkegård - Kbh

Biografi
Thorleif Brinck Lund var søn af distriktslæge Hans Geelmuyden Lund (16-03-1845 - 1912) og Bertella Karen Lauritza Bertelsen (24-11-1852 - 02-07-1935). Han blev født i Stavanger, men tog middelskoleeksamen ved Giertsens skole i Oslo i 1895. Efter at have gennemgået Treiders handelsskole havde han kontorjobs i Stavanger 1897-1899, i Hamburg 1899-1900 og så atter i Stavanger til 1902, hvor han begyndte egen forretning. I 1904 gik han imidlertid til scenen og havde roller ved Nationaltheatret i Oslo, hvor han debuterede i 1905 som Kaksesønnen i Sigurd Eldegards skuespil "Fossegrimen" samt ved Centralteatret i Oslo 1906 og ved Den Nationale Scene i Bergen i sæsonerne 1908/09 - 1912/13. Han deltog i 1907 i Centralteatrets turné med Franz Lehárs "Den glade Enke", hvor han spillede grev Danilo. Sidenhen foretog han studierejser til København, Berlin og Paris 1912-1913 og rejste på turneer og gæstespil og som andre skandinaviske scenekunstnere kom han til København for at filme ultimo 1912. Han filmdebuterede hos Skandinavisk-Russisk Handelshus og medvirkede i en række film efter at selskabet havde skiftet navn til Filmfabriken Danmark. I 1914 kom han til Nordisk Film, hvor han over en periode på godt 3 år spillede med i omkring 35 film. Han opnåede dog ikke samme stjernestatus som f.eks. hans landsmænd Alf Blütecher og Nicolai Johannsen. Han havde filmroller i bl.a. "Skibsrotten", "De dødes ø", "Guldhornene", "Mit Fædreland, min kærlighed", og "Blandt samfundets fjender". En tid var han også teaterchef i Stavanger. I 1915 blev han gift med en af Nordisk Films store stjerner skuespilleren Ebba Thomsen efter at have spillet hendes partner i "En skæbne eller Slavehandlerens sidste bedrift". De spillede sammen i 12 film. Da ægteparret blandt 60 andre skuespillere blev afskediget fra Nordisk Films Kompagni i efteråret 1917, drog parret på en årelang turné til Norge og Sverige med eget teaterselskab sammen med andre tidligere Nordisk Film kolleger som Philip Bech, Alma Hinding og Birger von Cotta Schönberg, men turneen endte i ruin. Thorleif Lund medvirkede i 1919 i "Republikaneren" og indstillede reelt sin skuespillerkarriere i 1920. Dog medvirkede han i 1922 i et gæstespil som Grev Danilo på Den Nationale Scene i Bergen. I 1923 medvirkede han i sin sidste film hos Olaf Fønss' Dansk Astra Film. I 1921 gik han over i privat forretningsvirksomhed i København og var i 7 år bogholder og forretningsfører i et manufakturfirma, indtil han blev som prokurist, senere reklamechef i "Magasin du Nord", hvor han virkede de næste 11 år. Fra 1939 var han direktør for en handskefabrik. Thorleif Lund var medlem af bestyrelsen i Norsk Skuespillerforbund og i mange år i Norsk Understøttelsesforening i København. Inden giftermålet med Ebba Thomsen blev han den 7. oktober 1908 gift med malerinden Janne Lange Kielland Holm. Han forblev med at være norsk statsborger.