Vera Fjelstrup
Født: 11-10-1889 i København
Død: 4-9-1932
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Biografi
Vera Fjelstrup var niece til skuespiller Peter Fjelstrup og kusine til skuespiller Søren Fjelstrup. Hun debuterede omkring 1914 på Det kgl. Teater og virkede derefter på Det ny Teater, Alexandrateatret og Dagmarteatret og var alle steder velanskrevet for sit ubestridelige talent. I sæsonen 1921-22 turnerede hun hos Albert Helsengreen og kom derefter til Casino og i 1924 gæstede hun Svend Wedel. Det var mens hun forsøgte sig som teaterleder på den lille scene i Politikens Hus at ministeriet i 1926 gav hende en bevilling til en "Intim-Scene" i Wiwels selskabslokaler. Det blev imidlertid en fiasko af rang, idet der ved premieren 11. september på "Balkonen" mødte 5 mennesker, hvoraf de to på fribillet. Efter andre mislykkede forsøg i 1927 blev bevillingen taget fra hende efter henstilling fra Skuespillerforbundet, der fandt at hun bragte et falsk og latterligt skær over begrebet teater. Dermed gled hun ud af dansk teater.


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Odense Folketeater 1916

Har medvirket i følgende 2 stumfilm:
Morfinisten (1911) 
Karnevallets hemmelighed (1913)