Jeppe Aakjær
Født: 10-9-1866 i Aakjær, Fly sogn ved Skive
Død: 22-4-1930
Gravsted: Jenle Krat, Roslev ved Skive

Billede af Jeppe Aakjær
Biografi
Jeppe Aakjær (navneforandring 1906), forfattr, var søn af gårdejer Jens Peder Jensen og hustru Cathrine Marie (Margrethe), født Jeppesen. Han var elev på Staby højskole i 1882 og blev derefter medhjælper på faderens gård. Han tog realeksamen fra Blågård seminarium i København i 1886. Som rejsende foredragsholder blev han arresteret for politiske brandtaler i 1887, men slap med en advarsel. Han var elev på Askov højskole 1887-88 og blev friskolelærer i Elbæk 1888-91 og højskolelærer hos Morten Pontoppidan i Jørlunde og i København 1891-92. I 1895 blev han student og cand. phil. i 1896. Året efter var han korrekturlæser ved Politiken og derefter forfatter, journalist, folketaler og oplæser. I 1899 kom hans første bog "Bondens søn" og en digtsamling "Derude fra Kjærene" med "Ole sad på en knold og sang". Blandt øvrige romaner kan nævnes "Vredens børn" (1904), "På aftægt" (1907) og "Jens Langkniv" (1916). Desuden skrev han flere skuespil - "Livet på Hegnsgaard" (1907) og "Når bønder elsker" (1911) samt adskillige novellesamlinger. Især hans digtsamlinger opnåede en stor udbredelse. Mange af hans digte og sange er blevet en fast bestanddel af nutidens folke- og skolesang, f.eks. "Jens Vejmand", "Jeg er født på Jyllands sletter", "Mors rok", "Jeg er havren", "Der dukker af disen min fædrende jord", "Anna var i Anders kær", "Som dybest brønd", "Spurven sidder stump bag kvist", "Jeg bærer med smil min byrde" og "Stille hjerte, sol går ned". Jeppe Aakjær foretog rejser i forskellige europæiske lande, bl.a. Skotland i 1906. Han overtog i 1907 - først sammen med en broder, senere alene - gården Jenle ved Jebjerg i Salling. Jeppe Aakjær blev gift den 11. juli 1893 med forfatterinden Marie Bregendahl (06-11-1867 - 22-07-1940). Ægteskabet blev opløst. Siden blev han den 25. april 1907 gift med billedskærer Nanna Krog (23-01-1874 - 04-08-1962).


Har arbejdet med følgende 6 film:
De bør forelske Dem (1935)Sangtekster
Den kloge mand - 1937 (1937)Sangtekster
Livet paa Hegnsgaard (1938)Efter skuespil af
Jens Langkniv (1940)Efter roman af
Naar bønder elsker (1942)Sangtekster, Efter skuespil af
Mosekongen (1950)Sangtekster

Bøger om Jeppe Aakjær:
Drengeår Og Knøsekår af Jeppe Aakjær
Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling af Knud Peder Jensen