Bognæsgaard
Bognæsvej
4000 Roskilde

Chr. den 6 overdrog i 1730 halvøen Bognæs med gården Øgård til kammerherre Chr. Ludvig von Plessen, der forinden havde købt det nærliggende gods Lindholm. Øgårdv var brændt i 1701, og den nye gård blev opført der, hvor man senere opførte Bognæsgården. Øgård brænder igen i 1793, og først i 1816 i den skikkelse vi kender fra filmene af krigsråd Schiøtz. Gården drives omkring 1900 som forpagtergård under Lindholm, og i tiden omkring filmoptagelserne til "De røde heste", "Det gamle guld", "Flintsønnerne" og "Mosekongen" er det forpagter Chr. Nielsen, f. 1899, der driver gården med hustruen Ellen Nielsen

Gården er brændt 2 gange samme år. Den 5. januar 1962 om aftenen brændte stuehus, kostald, svinestald, hestestald samt den særprægede lade. Sprøjten kørte fast og snart var hele gården overtændt. Desuden havde man problemer med at få sprøjten til at fungere, og flere mente at den var mest egnet til et museum. De fleste dyr kom ud, dog indebrændte 75 svin. Men det var et sørgeligt syn, roskildenserne vågnede op til næste dags morgen. De brændte bygninger lå tilbage som ulmende, forkullede bunker. Forpagter Nielsen flytter ind i en nærliggende skovfogedbolig, som bliver stillet til rådighed, og dyrene kommer til de omkringliggende gårde

Den 5. august 1962 brænder den næstsidste bygning, og tilbage står kun en lille svinestald

I Dagbladet Roskilde d. 18. august 1962, kan man læse om optagelser til "Der brænder en ild". Det er scenen hvor lynet slår ned i Klintegården, hvor Ib Mossin og Poul Reichardt redder dyr ud af stalden. Man havde lagt halmmåtter ud over den senest brændte bygning og stak ild på. Falckfolk fra Roskilde og Glostrup var brandfolk i filmen. Det blev den sidste filmoptagelse på Bognæsgaard.

Senere blev en ny gård opført, dog ikke ude på halvøen, men tættere på Riisgården. Sønnen Mogens Nielsen overtog senere forpagtningen indtil slutningen af 80'erne. Idag ejes Bognæs af Michael Halbye i Vedbæk. Gården er på 85,9 ha fordelt med 47,0 ha ager, eng 30,1 ha, skov 2,0 ha, sø 2,8 ha og andet 4,0 ha.

Kildetekst:Henrik K. Schou

Beliggenhed: Bognæs ved Roskilde fjord.

Billederne er udelukkende fra "De røde heste" - "Det gamle guld" - "Flintesønnerne".
Vi håber senere at kunne bringe billeder af gården som den ser ud i dag.Denne lokation er blevet brugt i følgende film
De røde heste - 1950 (1950)
Mosekongen (1950)
Det gamle guld (1951)
Fodboldpræsten (1951)
Far til fire på landet (1955)
Flintesønnerne (1956)
Vagabonderne paa Bakkegaarden (1958)
Far til fire på Bornholm (1959)
Der brænder en ild (1962)