Sigurd Langberg
Født: 29-10-1897 i København
Død: 8-7-1954 (56 år)
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Billede af Sigurd Langberg Billede af Sigurd Langberg
Biografi
Sigurd Bengt Langberg, skuespiller, var søn af murermester Martin Peter Langberg (21-08-1854 -24-06-1929) og Bengta Hägglund (24-08-1860 - 02-07-1920). Han blev student fra Sorø Akademi i 1915 og blev elev af Peter Jerndorff og Henrik Malberg, men kom ikke ind på Det kgl. Teaters elevskole. Han debuterede på Det Ny Teater i 1917 som stabssergent Schnor i "Petersen og hendes søstre". Han var skuespiller ved Det ny Teater 1917-1933 og derefter ved forskellige Københavnske privatteatre og fra 1938 igen ved Det ny Teater og Folketeatret indtil sin død. Han spillede direktøren i førsteopførelsen af "Melodien, der blev væk" på Riddersalen i 1935. Sigurd Langberg spillede Jeppe i "Op og ned med Jeppe" i 1937 og han havde bl.a. en stor succes som sergent Quist i "Vestfronten". I 1946 var han familieoverhovedet i Kjeld Abells "Silkeborg" på Det Ny Teater. Han var temmelig alsidig og medvirkede også i flere revyer, bl.a. som Co-Optimist i 1920erne - men de foretrukne genrer var folkekomedien og operetten. Han medvirkede i stumfilm dels hos Palladium og dels hos Nordisk Film allerede i begyndelsen af 1920erne og havde siden nogle af de bærende roller i en lang række film. Første film "Ole opfinders offer" (1924) og sidste film "Himlen er blå" (1954). Sigurd Langberg blev i sit første ægteskab gift den 1. juni 1925 i Citadelskirken i København med skuespillerinden Karen Dichmann (29-08-1904 - 29-06-1945). Ægteskabet blev opløst i 1928 og den 10. august 1929 blev han gift på Frederiksberg Rådhus med skuespillerinden Eli Margrethe Karna Løwenstein Jensen (02-09-1902 - 26-06-1992). Han er far til skuespillerne Ebbe Langberg og Jesper Langberg. Sigurd Langberg døde pludseligt under en søndagsudflugt med familien.


Har medvirket i følgende 60 film:
Ud i den kolde sne (1934)Brun - godsejer
Barken Margrethe af Danmark (1934)Jyde Petter - Matros
Provinsen kalder (1935)Ventende herre på fødeafdelingen
Bag Københavns kulisser (1935)Brandmand
Week-end (1935)Andersen, kaptajn
De bør forelske Dem (1935)Geldern
Min kone er husar (1935)Ellertsen - direktør
Snushanerne (1936)Filmdirektør Stenbuk
Millionærdrengen (1936)Formynder
6'te trækning (1936)Poul Høgh, overretssagfører
Mille, Marie og mig (1937)Hans Worm - Reservelæge - Professorens ven
Der var engang en vicevært (1937)Haller - direktør
Alarm (1938)Vagabond
Under byens tage (1938)Jacob Ulivarius, vingrosserer
Bolettes Brudefærd (1938)Hans Henriksen - gårdejer
Blaavand melder storm (1938)Mads Olesen - Jens' farbror, fhv. fisker
De tre, maaske fire (1939)En tjener
En lille tilfældighed (1939)Politimester
Genboerne (1939)Smidt - kobbersmedemester
Komtessen paa Steenholt (1939)Niels Hjerrild - apoteker
En pige med pep (1940)Jensen - Kajs far - Murermester
Familien Olsen (1940)Rasmus - mand på værtshus
Pas paa svinget i Solby (1940)Larsen
Sommerglæder (1940)Andersen - slagter
En desertør (1940)Jens Clausen - gårdejer og sognefoged
En mand af betydning (1941)Hjemfeldt - kriminalbetjent
Alle gaar rundt og forelsker sig (1941)Fabrikant Sommer, Eriks far
Peter Andersen (1941)Andersen - direktør
Tobiasnætter (1941)Bramsen, teaterdirektør
Thummelumsen (1941)Jacob Henriksen - skolelærer
Tag til Rønneby kro (1941)Julius - bankdirektør
Afsporet (1942)Kriminalassistent Lønberg
Frk. Vildkat (1942)Teaterdirektør
Forellen (1942)Harboe-Hansen - højsteretssagfører
Natekspressen (P. 903) (1942)Helgaard - lokomotivfører
Naar bønder elsker (1942)Rasmus Hansen, sognefoged
Det ender med bryllup (1943)Mikkelsen - berider - Grethes far
Møllen (1943)Henrik - ejer af "Dragegården" kaldet "Dragen"
Kriminalassistent Bloch (1943)Philipsen - redaktør
Ebberød Bank (1943)Møller, lærling
Biskoppen (1944)Jacobsen - forpagter
Man elsker kun een gang (1945)Bækgaard - filmdirektør
Den usynlige hær (1945)Georges far
Hans store aften (1946)Magnus Kraft - grosserer
Op med lille Martha (1946)Tobias Glamsfeldt
Naar katten er ude (1947)Jørgensen - arkivar - Bent's far
Sikken en nat (1947)Overbetjent
Røverne fra Rold (1947)von Schinkel - Ritmester
Tre aar efter (1948)Grosserer
Det gælder os alle (1949)Onkel Peter
Kampen mod uretten (1949)Forpagter
For frihed og ret (1949)P. Hjort Lorentzen
Den opvakte jomfru (1950)A.P. Jørgensen, professor
Mosekongen (1950)Rasmussen - butler på Kærholm
Dorte (1951)Herbert Christoffersen - direktør
Det gamle guld (1951)Karius - propritær - Klaras far
Vejrhanen (1952)Hans - byrådsmedlem
Husmandstøsen (1952)Lars Storgaard
Far til fire (1953)Andersen - direktør
Himlen er blå (1954)Kaptajn Iversen, opfinder

Har medvirket i følgende 11 revyer:
Apollo Revyen 1938 1938
Betty Nansen Teatret 1926 1927
Fønix Teatret 1930 1932 1937 1939
Nørrebros Teater 1933 1933
Riddersalen 1941

Har lagt stemme til følgende 5 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Snehvide og de syv dværge - 1937 (1937)Gnavpot
Pinocchio - 1950 (1940)Geppetto
Askepot (1950)Kongen
Alice i eventyrland (1951)Dodo
Peter Pan (1953)Hr. Darling - Wendy, John og Michael's far

Har medvirket i følgende 7 stumfilm:
Han, Hun og Hamlet (1922) 
Ole Opfinders offer (1924) 
Morænen (1924) 
Hendes Naade, Dragonen (1925) 
Københavns Sherlock Holmes (1925) 
Klovnen (1926) 
Krudt med knald (1931)